سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید پورشیخ – دانشجویان کارشناسی ارشد عمران سازه
محمدمصطفی جعفری –
محمدجواد فدائی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ارزیابی اثرساختگاه یکی ازمسائل مهم درژئوتکنیک لرزه ای می باشد مهندسین محاسب همواره درتلاش اند تا به نحومطلوبی این اثر را شناسایی نموده و سازه ها را آنالیز کنند برطبق استاندارد ۲۸۰۰ جهت آنالیز سازه ها دربرابر نیروهای ناشی از زلزله به سرعت موج برشی درعمق ۳۰ متری ازسطح زمین نیاز است درپژوهش حاضر سه لایه خاک با جنسهای متفاوت مدل گردیده و با تغییر درضخامت و ترتیب قرارگیری آنها حالات مختلف مدنظر قرارگرفته شد نتایج نشانمیدهد که این عمق بسته به ترتیب قرارگیری لایه ها و ضخامت آنها متغیر است.