سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین قائدرحمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
عادل آذر – دانشگاه تربیت مدرس
محرم تقی لو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
عزت اله محمدپور – شرکت داروسازان داملران رازک

چکیده:

دراین مقاله به دنبال اولویت بندی خطرات و نواقص احتمالی موثربرعملکرد سازمان می باشد که یکی ازمهمترین مسائل پیش روی سازمانهای تولیدی و خدماتی است این اولویت بندی ضمن بهره گیری از مبانی ریاضیات کاربردی و با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی صورت می گیرد.