سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید هدایتی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دان
سعید مظاهری – استادیار سازه های دریایی، موسسه ملی اقیانوس شناسی
فرهود آذر سینا – استادیار، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دان

چکیده:

موضوع بالاروی موج،موضوع مهمی در طراحی سازه های دریایی می باشد.این موضوع به خصوص در سازه های ساحلی به طور عمده مورد بررسی قرار می گیرد.بالاروی موج باعث خسارت غیر قابل پیش بینی در سکوها می شود.اینکه موج تا چه حدی از سکو بالا می آید و آیا موج به عرشه می رسد،مبحث مهمی است.بالاروی موج در طول پایه های یک سکوی دریایی باعث ایجاد نیروهای ضربه ای زیادی به سکو می شود.در این تحقیق سعی شده است به بررسی بیشترین بالاروی موج بر روی یکی از سکوهای موجود در خلیج فارس پرداخته شود.برای تولید امواج منظم از تئوری ایری و تئوری استوکس مرتبه دوم و پنجم و برای امواج نامنظم از روش تاریخچه زمانی براساس طیف جانسوآپ استفاده شده است.از روابط تجربی و عددی بسیاری برای محاسبه بالاروی موج استفاده می شود که هر کدام برای یک محدوده مشخص به کار می روند که در ادامه به بیان و بررسی هر کدام از این روابط پرداخته می شود.عوامل مختلفی نیز مثل قطر پایه های سکو،شیب پایه های سکو و جهت موج برایمطالعه بالاروی موج مورد تحقیق قرار گرفته اند.