سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رسولی – کارشناس ارشد عمران مکانیک خاک و پی
عیسی شوش پاشا – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

ظرفیت باربری پی ها از دیرباز بعنوان یکی از مباحث مهمدر مهندسی ژئوتکنیک مطرح بوده و تاکنون محققین بسیاری با استفاده از روشهای مختلف در ارتباط با این موضوع به تحقیق پرداخته اند با وجود انجام تحقیقات گسترده در زمینه ظرفیت باربری همچنان این موضوع به دلایل مختلف از جمله لزوم درنظر گرفتن حالتهای متفاوت و شرایط گوناگون موثر در تعیین ظرفیت باربری از جمله پی با بارگذاری مایل مجاورت با شیب، مستقر برخاک لایه ای و نیز وجود روشهای گونهاگون برای حل مساله اعم از روشهای تحلیلی آزمایشگاهی و عددی قابل مطالعه و تحقیق بیشتر می باشد دراین مقاله روش میانگین وزنی جهت تعیین زاویه اصطکاک داخلی معادل برای خاکهای لایه ای پیشنهاد شده است با استفاده از این روش ظرفیت باربری پی سطحی مستقر برخاک لایه ای غیرچسبنده محاسبه و با نتایج حاصل از روش میانگین حسابی و نیز نرم افزار plaxis مقایسه شده است.