سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدابراهیم زینالی – دکتری مهندسی شیمی
امیرسهیل پیرایش فر – کارشناس نخبه مهندسی پلیمر

چکیده:

کاتالیزور مورد استفاده برای واکنش دی هیدروژناسیون دی اتیل بنزن به دی ونیل بنزن با روش رسوب دهی ترکیبی آهن و هیدروکسید کروم دریک محلول نیترانه و بدنبال دوپینگ محلول با کربنات سدیم و خشک کردن نهایی آن تهیه شده است برای دستیابی به سطح موثر داخلی برای کاتالیزور قطر حفره های کاتالیزور باید به گونه اهی باشد که در واکنشگر مورد نظر بتواند به داخل حفره های کاتالیزور نفوذ کرده و خود را به سایت های فعال کاتالیزوری برساند دراین مقاله نقش پدیده نفوذ درطراحی کاتالیزور مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته است بدین منظور مکانیسم های نفوذ نادسن و بالک برای واکنش دی هیدروژناسیون دی اتیل بنزن مورد ارزیابی قرارگرفته اند و قطر حفره های کاتالیزور برای محدوده ای که نفوذ انتقالی قادر به انجام باشد طی استفاده از دو مکانیزم مذکور بدست آمده است. اندازه قطر حفره های کاتالیزور طی سنتز آن می تواند تحت تاثیر پارامترهایی مانند سرعت و زمان اختلاط مواد نوع محلول قلیایی مورد استفاده دما و ph تنظیم شود.