سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا صاحبقرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه پور – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی احمدیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ازآنجا که بیشتر تغییرات در ساختمان فلزات بر اثر پدیده نفوذ رخ میدهد، هرگونه درک واقعی از تغییرات ایجاد شده درساختار فلزی بر اساس آگاهی از نفوذ است. در این میان ضریب نفوذ به عنوان پارامتری ویژه مطرح میشود. در این مقاله با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی ضریب نفوذ منیزیم در بایکریستال آلومینیم در دمای ۶۰۰ کلوین محاسبه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد که نفوذ در ساختارهای حاوی مرزدانه از ساختارهای بدون نقص سادهتر بوده و همچنین مؤید این مطلب است که اتمهای منیزیم پس از ورود به ساختار آلومینیم به سمت نواحی مرزدانهای و نابه- جاییها حرکت کرده و به همین دلیل باعث افزایش استحکام ساختار میگردند.