سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامیار منصور – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمهدی مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا،

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از شبیه سازی عددی، اثر پذیری آیرودینامیکی بدنه هلیکوپتر از عملکرد پره ها در پرواز رو به جلو بصورت سه بعدی بررسی شده است.در ناحیه حل از فرض جریان تراکم پذیر غیر لزج استفاده شده ، وحل عددی معادلات اویلر برمبنای حجم محدود از روش صریح EXPELICIT) انجام گرفته است.برای جداسازی معادلات ، از روش کوپل مرتبه دوم استفاده شده است.ضریب فشار در سطح بدنه با حضور پره اصلی هلیکوپتر با نتایج تجربی مقایسه شده است. این تغییر فشار ناشی از روتور اصلی در انتهای بدنه که روتور دمی قرار می گیرد از اهمیت زیادی در طراحی دم و استحکام آن برخوردار است. در انتها نتایج عددی بدست آمده با نتایج تجربی [ ۱] و روش پنل متد[ ۲] مقایسه شده است. با توجه به نتایج قابل قبول بدست آمده میتوان از این روش در تحلیل شکلهای پیچیده دم و اثر پذیری آن از روتور اصلی استفاده نمود.