سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرویز عبدی نژاد – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

بررسی ابنمود چشمه ها امکان بدست اوردن اطلاعات مهمی درباره ویژگی های هیدرولوژیکی سامانه ابخوان حوضه ابگیر چشمه را فراهم می آورد و افزون بر تحلیل آن داده های قابل توجهی را مورد رفتار سامانه زهکشی محیطهای درز و شکاف دار این حوضه ارائه می کند چشمه کرسف یکی از مهمترین چشمه های کارستی شهرستان خدابنده استان زنجان است که با توجه به آبدهی خوب ودائمی آن نقش بسزایی در وضعیت اقتصادی و و اجتماعی منطقه دارد براین اساس دراین مقاله با استفاده از داده های آبدهی ماهانه اقدام به تهیه منحنی آبنمود چشمه کرسف نموده و با استفاده از این منحنی و معادلات و روابط ارائه شده از تحلیل آب نمود چشمه ها خصوصیات فیزیکی این چشمه مانند ضریب خشکیدگی حجم ذخایر دینامیکی شناخت سامانه زهکشی ابخوان درزوشکافی، بین دانه ای، انحلالی، تشخیص رژیمهای جریان و تشخیص روند کاهش پرداخته می شود.