سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حبیب اکبرزاده بنگر – استادیار دانشگاه مازندران بابلسر
حمید نجاری اصل – دانشجوی گروه مهندسی عمران
طاهره قربانیان –

چکیده:

ازآنجایی که استفاده از میانقاب آجری هنوز هم متداول می باشد اما غالبا اثرات آن درطراحی و محاسبات سازه ها درنظر گرفته نمی شود جهت درنظر گرفتن میانقاب آجری درطراحی سازه ها باید مقدار ضریب رفتار همچنین سازه هایی مشخص باشد دراین مقاله با انتخاب قابهای ۳و۵و۱۰ طبقه سه دهانه فولادی و پوشش دهانه های مختلف با میانقاب آجری به محاسبه ضریب رفتار پرداخته شده است جهت محاسبه ضریب رفتار ازتحلیل استاتیکی غیرخطی با بارفزاینده استفاده شده است همچنین اثرمیانقاب برروی مقدار پریود اصلی سازه فولادی مورد بررسی قرارگرفت نتایج بررسی نشانداده است که وجود میانقاب درسازه های کوتاه میزان پریود اصلی را بیشتر از سازه های بلند کاهش میدهد همچنین درقابهایی که تعداددهانه بیشتری با میانقاب پرشده مقدارضریب رفتار نسبت به قاب توخالی بیشتر افزایش می یابد.