سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رجایی خواه – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
قاسم دهقانی اشکذری – دانشکده آمایش و پدافند غیر عامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق رفتار دینامیکی یک تیر فولادی، تحت بارگذاری انفجاری مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نتایج حاصله، ضریب رفتار برای انجام تحلیل خطی محاسبه شده است. در این روش با در نظر گرفتن اثرات نرخ کرنش فولاد و مدل سازی با استفاده از نرم افزار آباکوس و استفاده از بارگذاری افزایشی انفجاری در سه محدوده نسبت مدت تداوم بارگذاری انفجاری به پریود اول ارتعاش تیر، ضریب رفتار تیر برای کاهش بار تیر در تحلیل خطی محاسبه شده است. در محاسبه ضریب رفتار از روش انرژی استفاده شده است.