سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد سرادار – کارشناس ارشد مکانیک سنگ – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واح
مصطفی حسن کاویار – دانشجوی کارشناسی ارشد به طوری که سنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
کاظم برخورداری – دکتری خاک و پی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

به منظور به حداقل رساندن مخاطرات یک سد افزایش عمر بهره دهی آن لازم است که به طور مرتب در سد در زمان عمر خود (بهره‌برداری ) به طور کامل رفتار نگاری شود تا زوایای پنهان سد بیشتر نمایان شوداز حوادث احتمالی در آینده جلوگیری شود. با توجه به این مطلب در این مقاله سد کلان ملایر که در حوزه عملکرد استان همدان واقع است مورد رفتار نگاری و تحلیل قرار گرفت. این تحلیل رفتار از طریق شبیه‌سازی عددی با استفاده از روش تفاضل محدود و با استفاده از نرم‌افزار FLAC انجام شده است. در ادامه به پیش‌بینی رفتار سد برآیند و محاسبه ضریب ایمنی در شرایط متفاوت پر از آب مخزن پرداخته شده است از عملکرد کلی سد در این شرایط اطلاعات کافی به دست آید .