سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا شیدائی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
مجتبی رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه ارومیه

چکیده:

قابهای مهاربندی شده زیپر یکی از انواع سیستم های مهاربندی می باشند که جهت بهبود رفتار لرزه ای و پس کمانشی قابهای شورون ( V شکل معکوس) پیشنهاد شده اند. با توجه به اینکه تاکنون هیچ تحقیقی در مورد محاسبه ضریب رفتار اینسیستم ها صورت نگرفته است، بنابراین در این مقاله ضریب رفتار این سیستم ها و قابهای مهاربندی شده شورون بر اساس آیین نامه ASCE7-05محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. جهت محاسبه ضرایب اضافه مقاومت، شکل پذیری و ضریب رفتار، مدلهای سازه ای با تعداد طبقات مختلف طراحی شده و به روش استاتیکی غیر خطی بار فزاینده با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS تحلیل شده اند. بر اساس این تحقیقات مشاهده شده است که شکل پذیری و ضریب رفتار قابهای زیپر بیشتر از قابهای شورون می باشد.