سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رباب پرهیزکار – دانش آموخته کارشناسیارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
نادر عبدلی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد
علیرضا میرجلیلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

با توجه به معایب رفتار لرزه ای مرسوم مهاربندهای معمولی از نظر شکل پذیری و منحنی هسیترزیس نامتقارن در کشش و فشار و کمانش سیستممهاربندی هم محور معمولی و استهلاکنه چندان مناسب این مهاربندها، مهاربندهای کمانشتابBucking-Restrained Brace به عنواننسل جدید سیستم مهاربندی پیشنهاد شده است.هدف از این پژوهش تعیین ضریب رفتار در قاب ساده فولادی با مهاربند کمانش تابBRB) و مهاربند معمولیOCBR) با اصول روشفریمن به دست آمده است .مهاربند کمانشتاب از سیستم اتلاف انرژی بسیار مناسبی برخوردار میباشد و برای سازههای کوتاه یا متوسط مناسبباشد و ضریبرفتار حدود ۱۲ را دارا میباشد