مقاله محاسبه ضریب عبور و چگالی جریان از چاه کوانتومی مثلثی دوگانه متقارن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۶۵۷ تا ۶۶۸ منتشر شده است.
نام: محاسبه ضریب عبور و چگالی جریان از چاه کوانتومی مثلثی دوگانه متقارن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاه های کوانتومی مثلثی دوگانه متقارن
مقاله ضریب عبور
مقاله ضریب بازتاب
مقاله چگالی جریان
مقاله مقاومت دیفرانسیلی منفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت داریانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدام درباری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله مشخصه های تشدید تونل زنی (ضریب عبور، چگالی جریان و مقاومت دیفرانسیل منفی) از چاه های کوانتومی دوگانه مثلثی Alx Ga1-x As / Ga As بررسی شده است. برای حل معادله مستقل از زمان شرودینگر در ساختارهای چاه مثلثی از تابع ایری استفاده شده است. به طور اساسی، عبارت های دقیق ضرایب بازتاب وعبور قبل و بعد از اعمال میدان الکتریکی خارجی برای دو چاه کوانتومی مثلثی متقارن بر اساس تقریب جرم موثر به عنوان تابعی از پارامترهای ساختار شامل پهنای چاه، پهنای سد، عمق چاه و ولتاژ اعمال شده به دست آمده اند. نتایج نشان می دهند که یک رفتار مقاومت دیفرانسیلی منفی در این گونه چاه های کوانتومی دیده می شود.