سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن احمدی شاهرخت – دانشجوی کارشناسی ارشد
همایون فرهنگ فر – دانشیاردانشگاه بیرجند
مسلم باشتنی – استادیاردانشگاه بیرجند
عبدالاحد شادپرور – دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده:

در این پژوهش، از تعداد ۱۸۰۴۶۲ رکورد شیر روز آزمون سه بار دوشش در روز متعلق به ۲۱۵۰۶ رأس گاو شیری نژاد هلشتاین شکم اول خراسان رضوی که طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ در ۱۳۲ گله زایش داشته اند استفاده شد. آنالیز داده ها به منظور پیش بینی ارزش اصلاحی شیر روزانه و شیر وعده های دوشش با استفاده از دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و مدل تابعیت تصادفی با تابع چند جمله‌ای متعامد لژاندر انجام شد. در مدل های مزبور، اثر ثابت گروه همزمان موقعیت مکانی- گله- سال رکوردگیری- فصل تولید- نوع اسپرم (LHYSS)، متغیرهای همراه خطی درصد ژن هلشتاین و سن هنگام رکوردگیری گاو، و اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی حیوان و محیطی دائمی گنجانده شدند. نتایج نشان داد که ارزش اصلاحی شیر روزانه بیشترین همبستگی گشتاوری پیرسون و رتبه ای اسپیرمن را با ارزش اصلاحی شیر صبح داشت به این مفهوم که در صورت استفاده از ارزش اصلاحی شیر صبح تغییر حاصل در رتبه بندی گاوهای شیری نسبت به ارزش اصلاحی شیر روزانه، در مقایسه با ارزش اصلاحی سایر وعده های دوشش کمتر خواهد بود.