سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرنوش شهنی دارابی – کارشناسی ارشد عمران آب
مژده مرادی – کارشناس مسئول هیدرولیک سازه های آبی
بابک شهنی دارابی – رییس گروه برنامه ریزی تولید
منصور زیبایی – رییس گروه پایش داده ها

چکیده:

باتوجه به اینکه درپایین دست سدهای مخزنی بهدلیل توپوگرافی منطقه درصورت خروج آب ازسرریز پخشیدگیسیلاب رخ میدهد با داشتن ضرایب ماسکینگام درهرحوضه میتوان نسبت به روندیابی سیلابها درآن حوضه اقدام نمود حوضه مورد مطالعه پروژه از پایاب سدکرخهتا ایستگاه هیدرومتری حمیدیه میباشد جهت محاسبه ضرایب ماسکینگام حوضه با دردست داشتن آمار سیلاب سالهای گذشته و کالیبراسیون آنها درنرم افزار بهینه یابی LINGO به حداقل رساندن میزان اختلاف دبی هایمشاهداتی و محاسباتی درتابع هدف برنامه میتوان به ضرایب k,x دست یافت