سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه تقویت کننده های فیبرنوری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی سدیدیان – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، کرمان
علیرضا اشرف گنجویی – مرکز بی نالمللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان
آزیتا خسروان –
هادی ویسی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، کرمان

چکیده:

در این مقاله نحوه عملکرد یک لیزر میکروحلقه آلی که در آن ماده پلیمری به دور فیبر کشیده میشود به میدانهای الکترو مغناطیسی در هر z صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتهاست. در نگرش موجبری این پژوهش مولفهناحیه محاسبه شدهاند و سپس با تعیین ثابت انتشار برای هر فرکانس مشخص، نمودار ثابت انتشار بهنجار شده بر حسب فرکانس بهنجار شده برای دو ناحیه فیبر معمولی و پلیمری رسم شدهاست. در تمام بررسیهای انجام شده، سعی شدهاستمتغیرهای دخیل در حل مساله با کارهای تجربی مطابقت داشته باشد. محاسبه ضرایب عبور و بازتاب از تشدیدگر پلیمری از نتایج دیگر این پژوهش میباشد.