سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا گوهری انارکی – دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، نارمک
امیرحسین علوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، بلوار آهنگ
مسعود رضایی – دانشگاه صنعتی شریف، تهران، خیابان آزادی

چکیده:

در این مقاله ازروش اجزای محدود برای پیش بینی مقادیر ضرایب شدت تنش در دیسک های دوار سوراخدار که با سرعت زاویه ای ثابت می چرخند و دارای ترک می باشند استفاده شده است. ترک ها در دو وضعیت قرار داده شده اند که عبارتند از ( ۱) ترک های در راستای شعاع دیسک و ( ۲) ترک های وتری که در حقیقت در راستای وتر دیسک ها و عمود بر شعاع واقع شده اند. روش اجزای محدود با رویکرد مکانیک شکست الاستیک خطی مورد توجه قرار گرفته است و نتایج بدست آمده به صورت ضرایب شدت تنش بیان شده اند. این مقادیر می توانند نمایانگر پارامترهای تاثیرگذار در موارد استفاده عملی، خصوصا تخمین عمر خستگی قطعات باشند . علاوه بر این موضوع تحلیل نموداری نیز در مورد نقش هر یک از پارامترهای هندسی موجود در دیسک ها انجام گرفته است. دراین دیاگرامها به بررسی تاثیر جداگانه هریک از پارامترها که عبارتند از شعاع دیسک ، شعاع سوراخ ، محل قرار گرفتن سوراخ ، طول ترک و دو شکل متفاوت از نحوه قرار گرفتن ترک در دیسک پرداخته شده است . در نهایت، هدف ارائه فرمولی بوده است که مقدار ضرایب شدت تنش را بر حسب مشخصات هندسی مدل به دست دهد. در این مقاله از قابلیت برنامه نویسی پارامتری نرم افزارANSYS برای ایجاد حدود ۵۰۰۰ مدل استفاده شده است. در نهایت فرمول های مورد نظر با استفاده از آنالیز رگرسیون غیر خطی حاصل شده اند