سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فواد صوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
سعید کریمی نسب – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین جلالی فر – دانشیار بخش مهندسی نفت و گاز دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابوالفضل مهین راد – کارشناس ارشد مکانیک سنگ و هماهنگ کننده فنی

چکیده:

مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ پارامتری مهم در بررسی خواص ژئومکانیکی محیط می باشد این مدول با انجام آزمایشهای برجای بارگذاری صفحه ای که طی آن توده سنگ تحت چند چرخه بارگذاری و باربرداری قرار میگیرد به دست می اید بدین منظور با حفر گالری هایی به روش حفاری و انفجار به محدوده های آزمایش بارگذاری صفحه ای دسترسی پیدا می کنند در فرایند عملیات حفاری و انفجار با وجود اعمال تدابیر لازم و انجام انفجارهای کنترل شده آسیب دیدگی توده سنگ ناشی از انفجار غیرقابل اجتناب می باشد درهنگام آماده سازی محل آزمایش محدوده صفحه بارگذاری را تا حد امکان از سنگهای آسیب دیده از انفجار تمیز می کنند تا به محدوده نسبتا سالمی از توده سنگ جهت انجام آزمایش دسترسی یابند دراین تحقیق به بررسی روشهای تعیین ناحیه آسیب دیده ناشی از انفجار پرداخته شده است.