سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر میرزایی – کارشناسان شرکت مهندسی کوشامعدن
محسن حاجی قاسمی –

چکیده:

هیچ پارامتریا طبقه بندی به تنهایی نمی تواند خواص توده سنگهای درزه دار را بطور کامل بیان کندپارامترهای مختلف مفاهیم متفاوتی دارند و تنها با جمع بندی آنها میتوان بطور قانع کننده ای یک توده سنگ را توصیف کرد پالمستروم ۱۹۹۵ شاخص توده سنگ Rmi را برای تعیین مقاومت توده سنگ ارایه کرد مقایسه اندیس Rmi بدست امده ازنرم افزار MRock درقسمت های مختلف کانسارکالامین معدن مهدی اباد با شاخصهای دیگر ازجمله RMR Q نتایج رضایت بخشی را بهمراه داشته است نرم افزار MRock که براساس مطالعات و منابع اخذ شده ازپالمستروم درسال ۱۳۸۵ توسط نویسنده طراحی شده است تاکنون مورد ارزیابی واقعی قرارنگرفته و دراین مقاله سعی شده از آن استفاده گردد تفاوتی که این نرم افزار درمقایسه با برداشت صحرایی معمول ایجادم یکند استفاده ازتصاویر است که باعث بالا رفتن سرعت و دقت می شود دراین مقاله ۳۲ تصویر ازسطوح سنگی تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.