مقاله محاسبه شاخص های فقر با روش سلطه تصادفی در اقتصاد ایران (۱۳۸۳ و ۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۴۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: محاسبه شاخص های فقر با روش سلطه تصادفی در اقتصاد ایران (۱۳۸۳ و ۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط فقر
مقاله روش سلطه تصادفی
مقاله شاخص فقر FGT
مقاله فقر
مقاله معکوس ضریب انگل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عصاری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فنی ممتاز مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فقر از چالش های مطرح در اقتصاد هر کشور است. در سال های اخیر، فقر و روش های اندازه گیری آن در دو حوزه سیاست گذاری و دانشگاهی مدنظر قرار گرفته است. برنامه های توسعه اقتصادی بر تمام متغیرهای اقتصادی در هر کشور تاثیر می گذارد. حال با توجه به تاثیر برنامه های توسعه بر فقر، به مثابه متغیری اقتصادی، در این مقاله قصد داریم اثر برنامه چهارم توسعه را بر میزان فقر بررسی کنیم. در مطالعه حاضر در کنار نتایج کاربردی، روش جدیدی را برای مقایسه شاخص های فقر پیشنهاد کرده ایم.
روش: در مقاله حاضر، با استفاده از داده های موجود، بر اساس روش سلطه تصادفی، تاثیر برنامه چهارم توسعه اقتصادی بر فقر تبیین می شود.
یافته ها: یافته های مقاله بیانگر این است که فقر در طول دوره سال های 1383 تا ۱۳۸۷، در کل کشور و نواحی روستایی و شهری کاهش یافته است. به عبارت دیگر، اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی در کشور، کاهش فقر نسبی را به دنبال داشته است.
نتابج: نتایج حاکی از آن است که برنامه چهارم توسعه اثری مثبت روی میزان فقر دارد. همچنین برنامه چهارم توسعه سبب کاهش شکاف فقر و شدت فقر شده است. به عبارت دیگر، اثر برنامه چهارم توسعه بر فقر، مثبت بوده و آن را کاهش داده است.