سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نورالدین قاسم زاده – کارشناس ارشد راه و ترابری
سید علی اسد – . کارشناس ارشد مهندسی پل و تونل
عباس علی نجفی – کارشناس عمران
عباس رشیدی – .کارشناس ارشد برنامه ریزی و حمل و نقل

چکیده:

بروز تصادفات همواه مهندسین ترافیک را به سوی بررسی راهکارهای کاهش تصادفات کشانده است. استفاده از دادهها و اطلاعات موجود و جمع آوری شده، امکان تحلیل و ارزیابی کیفی و کمی عوامل موثر بر تصادفات را فراهم آورده و میتوان تاثیر تغییرات پیشنهادی در تسهیلات حمل و نقل را بر ایمنی ترافیک در افق بلند مدت بررسی کرد و توجیه فنی و اقتصادی قویتری در رد یا پذیرش طرحهای مرتبط با ترافیک ارایه نمود. مهندسین ترافیک از تمام کوشش خود برای طراحی راه هایی ایمن و مطمئن سود می جویند اما آمارها نشان می دهند که استاندارد بودن راه فقط به حذف نقاط حادثه خیز و مسطح بودن آن ختم نمی گردد و تابلو و علائم و تجهیزات ایمنی و هشدار دهنده فیزیکی از موارد مهم تشکیل دهنده ایمنی راه می باشند که تکمیل کننده استاندارد بودن راه است. بنابراین در این مقاله به محاسبه شاخص های نرخ تصادف و شدت تصادف با توجه به نصب گاردریل در ۷,۵ کیلومتر اول از ۲۵ کیلومتر محور مطالعاتی بابل– بندپی گردیده است؛ که کلیت روند این تحقیق بصورت مطالعه قبل و بعد از نصب گاردریل انجام شده است. براساس نتایج مطالعه موردی بعمل آمده در استان مازندران ملاحظه گردید که شاخص نرخ تصادفات و شدت تصادفات با استانداردسازی و اجرای صحیح تجهیزات ایمنی کاهش یافته و ایمنی راه بطور مؤثری بهبود مییابد