سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز کشته گر – دانشجوی دکتری سازه گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود میری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر شابختی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یک معیار مناسب جهت تعیین احتمال خرابی سازه ها روش اولین مرتبه شاخص قابلیت اعتماد form بوده که محاسبه آن به کمک روشهای بهینه سازی ریاضی امکان پذیر می باشد یکی از مزایای بسیار ویژه روشهای محاسبه احتمال خرابی زمان محاسبه پایین شاخص سلامتی و همگرایی مناسب آن روش می باشد هدف اصلی این مقاله محاسبه شاخص سلامتی براساس روش بهینه سازی گرادیانمزدوج غیرخطی Conjugate-Descent می باشد از این رو فرمولاسیون گرادیان مزدوج غیرخطی جهت تحلیل قابلیت اعتماد ارائه شده است سرعت همگرایی زمان تحلیل مساله کارایی و توانایی روش گرادیان مزدوج ارائه شده با مقایسه چند مثال بررسی شده است.