سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر شیریان – گروه علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
عارف یلقی –
رضا محمدی –

چکیده:

حملات کامپیوتری درحال حاضر یکی از اصلی ترین عوامل آسیب رساندن به اطلاعات سازمان ها و حتی افراد حقیقی بشمار می رود با مدل کردن این حملات و ارزیابی روشهای مختلف حمله می توان مسیرهای آسیب پذیرتر را کشف و نسبت به رفع آنها اقدام نمود دراین مقاله ابتدا حملات و مدل کردن حملات را تعریف نموده درخت حمله به عنوان روشی برا یمدل کردن حملات را معرفی می کنیم سپس روش محاسبه شاخص احتمال موفقیت و احتمال دستگیری مهاجمین را بیان می کنیم و درپایان با استفاده از روش رسمی Z به پیاده سازی مدل درخت حمله و ارزیابی دو شاخص معرفی شده می پردازیم .