سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام بری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان،آبادان،ایران
بابک شهنی دارابی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
مژده مرادی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
مهرنوش شهنی دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده:

سدگتوند علیا آخرین سد از زنجیره سدهای حوضه کارون استعلیرغم وجود سدهای متعدد در بالادست آن، حوضه میانی آن میان سدهای شهیدعباسپور وگتوند علیا دارای آورد قابل ملاحظ های است که تنها در مخزن این سد امکان جایگیری دارد. سیلا بهای این حوضه میانی بسیار ناگهانی و دارای پیک بالایی است. به نظر م یرسد کنترل و مدیریت آن اهمیت بالایی داشته باشد. لذا اطلاع از میزان حجم سیلاب، پی شبینی زمان وقوع و مقدار پیک جهت برنامه ریزی و مدیریت سیلاب و پایین دست بسیار مورد نیاز است. بر این اساس با استفاده از مدل بارش روانابHEC- HMS و روش اشنایدر اقدام به کالیبراسیون آماررواناب بر میزان آمار بارش واقعی کردیم. با بررسی چندین نمونه سیلاب رخ داده در سا لهای گذشته میزان رواناب محاسباتی و مشاهداتی مقایسه شد و بهترین پارامترها جهت نفوذپذیری اولیه و نهایی خاک، زمان تمرکز حوضه محاسبه شد.در این میان اختلاف آمار در منطقه گتوندمیان مراجع مختلف اخذ اطلاعات(سد تنظیمی گتوند و ایستگاه هیدرومتری گتوند) مشهود بودهاست. به دلیل نبود آمار دبی در منطقه شور لالی ناچار به آمارسازی شدیم. به این ترتیب که نخست روند یابی سیلا بهای مابین سدهای جریانی مسجدسلیمان و تنظیمی گتوند صورت گرفت