سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی حسین صمدی – استادیار بخش اقتصادی دانشگاه شیراز
سکینه اوجی مهر – کارشناس ارشد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده:

توسعه پایدار شهری موضوعی جذاب برای سیاست گذاران و برنامه ریزان منطقه ای محسوب می شود بنابراین انتخاب روش و ابزار مناسب به منظور اندازه گیری کمی آن از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو هدف مقاله ی حاضر بررسی و مقایسه ی روش های مختلف محاسبه شاخص پایداری انتخاب روش مناسب جهت محاسبه شاخص توسعه پایدار شهری و اندازه گیری شاخص توسعه پایدار شهری برای ۶ کلان شهر تهران مشهد اصفهان شیراز تبریز و اهواز است نتایج حاصل از مقابیسه روشهای مختلف حاکی از آن است که بهترین و جامع ترین روش برای محاسبه ی شاخص توسعه پایدار شهری استفادها ز سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی SAFE است زیرا درروش مذکور با به کارگیری تعداد زیادی شاخص پایه که دربرگیرنده سطح وسیع یاز ملاحظات زیست محیطی اجتماعی اقتصادی و سیاسی است می توان درجه ی شاخص توسعه پایدار شهری را برحسب اعداد ۰ تا ۱ مشخص نمود نتایج حاصل از محاسبات صورت گرفته نشان میدهد که دربین کلان شهرهای ایران در سال ۱۳۸۶ پایدارترین وناپایدارترین شهرها به ترتیب شهرهای اصفهان و تهران می باشند