سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعباس ارحام نمازی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرهنگ هنرور –
محسن اعیانی –

چکیده:

یکی ازکاربردهای آزمون غیرمخرب فراصوتی اندازه گیری خواص مواد ازجمله سرعت صوت درآنهاست برای اندازه گیری سرعت صوت دریک نمونه میتوان با استفاده ازروش بازتابی یک موج فراصوتی بهداخل قطعه ارسال و اختلاف زمانی بین دو اکوی متوالی دریافتی از سطح پشتی قطعه را اندازه گرفت درساده ترین حالت با اندازه گیری ضخامت نمونه و تقسیم ضخامت برنصف اختلاف زمان دریافت دو اکو سرعت صوت درنمونه اندازه گیری میشود دراین مقاله با پردازش سیگنال فراصوتی سعی شده است که دقت اندازه گیری سرعت صوت درنمونه بهبود یافته و عدم قطعیت این اندازه گیری نیز تخمین زده شود تکنیک مورد استفاده برای بالا بردن دقت معکوس تابع همدوسی است این تابع همانند تابع همبستگی متقابل عمل می کند و بطور مشابه بیشینه تابع همدوسی مقدار اختلاف زمانی بین دو اکو را مشخص می سازد بابکارگیری این روش درنمونه هایی که ضریب میرایی بالای یدارند و یا به دلیل نویزهای ساختاری نسبت سیگنال به نویز درآنها پایین است نتایج خوبی به دست می آید. از انجایی که درمحاسبه تابع همدوسی ازتحلیل طیف توان استفاده میشود درسیگنالهایی با نسبت سیگنال به نویز بسیارپایین نیز این روش دقت خوبی را داراست.