سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید ایرج هاشمی – مدرس دانشگاه آزاد شهرستان خمین
جواد جواهری – کارشناس مسئول واحد بیماریهای مرکز بهداشت استان مرکزی
گودرز امیری – شهردار خمین
سعید صالحی – کارشناس ارشد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

یکی از مباحث مهم در مدیریت مواد زائد جامد بخصوص بازیافت دانستن ترکیب فیزیکی پسماندها می باشد ا ین طرح به منظور برآورد امکان بازیافت درمبدأ و احداث کارخانه کود کمپوست در شهرستان خمین اجرا گردید. روش تحقیق در این مطالعه جهت برآورد سرانه تولید پسماند وآنالیز فیزیکی زباله ها درشهر خمیگن روه مطالعه در سال ۱۳۸۷ با هماهنگی شهرداری خمین در ۳مرحله،پسماند ۱۲۰۰ خانوار( ۵۱۲۰ نفر)در ۴محله(در هر محله پسماند ۱۰۰ خانوارا ر )بر اساس بافت اقتصادی متفاوت و بافت مسکونی مختلف جمع آوری و به تفکیک ۳ بخش پسماندهای آلی ، پسماندها ی خشک بازیافتی و سایر پسماندهای غیر بازیافتی تفکیک و سپس توزین نمود. یافته ها نتایج نشان دادند که سرانه خانوار ۴/۲۷ نفرمی باشدو سرانه تولید زباله برای هر نفر ۶۳۱ گرم محاسبه شد که با احتساب بخش تجاری ۸۱۱ گرم برآورد شد. ۸۰/۱ درصد پسماندها را مواد آلی ۷/۵ درصد را مواد خشک بازیافتی شامل (۴/۲ درصد کاغذ ، ۱/۳ درصد فلز ، ۱/۶ درصد شیشه و ۰/۴ درصد پلاستیک ) تشکیل می دادند ، ۱۲/۴ درصد پسماندهای غیر قابل بازیافت شامل کیسه پلاستیک ۳ درصد ، مواد بسته بندی و یکبار مصرف ۲/۵ درصد ، پارچه ۱/۷ درصد ، نوار بهداشتی و پوشک بچه در مجموع ۰/۹ درصد ، سنگ و خاکروبه ۲/۵ درصدو سایر موارد ۱/۸ درصد بودند. نتیجه گیری ترکیب فیزیکی پسماندهای شهر خمین تقریباً مشابه با سایر شهرهای کشور می باشد. با اجرای برنامه هایآ موزشی می توان بخشی از پسماندهای دفنی را کاهش داده تا هم هزینه های جمع آوری را کمتر نمود و هم هز ینه های پردازش این بخش از پسماندها کاهش یابد.