سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد سلیمانی کشایه – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدمهدی حسینی –
سیداصغر غلامیان –

چکیده:

یکی از مهم ترین مباحث مطرح در خصوص انرژی های تجدیدپذیر، به کار گیری تولیدات پراکنده در سیستم های توزیع می باشد.تجربیات قبلی نشان می دهد که وجود تولیدات پراکنده در سیستم توزیع سبب بهبود پروفیل ولتاژ وکاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینانشبکه و … خواهد شد. این مقاله ،کاربرد فازورهای فضائی و توان لحظه ای مختلط را برای بررسی عملکرد حالت دائمی تولید پراکنده در سیستم های توزیع نشان می دهد. تعریف جدید توان ظاهری در IEEE ، اصطلاح توان ظاهری موثر می باشد. در این مقاله همچنین نتایج حاصل از چند مطالعه موردی با استفاده از تست شبکه ۴۳ گره ای IEEE ارائه گردیده است