سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژده مرادی – کارشناس گروه هیدرولیک معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان
بابک شهنی دارابی – رئیس گروه برنامه ریزی تولید معاونت بهره برداری سدو نیروگاه سازمان آب
رضا شهنی دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

حوضه مارون در بالادست شهر بهبهان و یکی از شاخه های رودخانه جراحی می باشد این رودخانه پس از سد مارون به رود جراحی متصل می گردد سیلابهای این رودخانه بسیار ناگهانی و دارای پیک بالایی می باشد به نظر می رسد کنترل و مدیریت آن اهمیت بالایی داشته باشد لذا اطلاع از میزان ججم سیلاب پیش بینی زمان وقوع و مقدار پیک جهت برنامه ریزی و مدیریت سیلاب و پایین دست بسیار موردنیاز می باشد بر این اساس با استفاده از مدل بارش رواناب HEC- HMS و روش اشنایدر اقدام به کالیبراسیون آمار رواناب برمیزان آمار بارش واقعی نمودیم. با بررسی چندین نمونه سیلاب رخ داده در سالهای گذشته میزا ن رواناب محاسباتی و مشاهداتی مقایسه گردیدو بهترین پارامتر ها جهت نفوذ پذیری اولیه ونهایی خاک زمان تمرکز حوضه محاسبه گردید.