سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدامیر گلچین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین موسوی زادگان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از زمینه های بسیار مهم در اقتصاد دریانوردی مساله مصرف بهینه سوخت و انرژی می باشد شناخت عوامل موثر دررخداد یک پدیده گامی اساسی در راستای نیل به کنترل و تحت اختیار درآوردن آن است از جمله عوامل موثر درمصرف سوخت یک شناور مقاومت موج سازی می باشد این مقاومت در طراحی پروانه و انتخاب موتور مناسب کاملا تاثیر گذار است بگونه ای که عدم تخمین مناسب آن موجب پایین آمدن راندمان کارکردی پروانه وموتور می شود و به تبع آن مصرف انرژِی و سوخت بیشتر را در پی دارد دراین مقاله با توجه به اهمیت دلایل ذکرشده به محاسبه عددی مقاومت موج سازی پرداخته شده است دراینجا با فرض غیرویسکوز و غیرقابل تراکم بودن سیال و غیرچرخشی بودن جریان معادله لاپلاس به عنوان معادله حاکم د رنظر گرفته شده است به منظورمحاسبه عددی مقاومت موج سازی تابع گرین جریان پایدار حل گردیده است. روش عددی مورد استفاده المانمرزی مستقیم درحالت سه بعدی می باشد. درانتها نیز نتایج حاصل از محاسبات عددی مساله با نتایج حاصل از حل تحلیلی ان مقایسه شده و نزدیکی مقادیر نشان داده شده است