سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه حاجی مشهدی – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امین کرمی مقدم – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
میثم نوری موسی –

چکیده:

جریان غالب یک جریان دائمی است که می تواند مانند سیلاب های طبیعی باعث ایجاد رژیم در رودخانه شود. عمده ترین روش ها برای تعیین دبی غالب در رودخانه ها عبارتند از: دبی موثر، دبی لب ریز و متوسط سیل سالانه با دوره بازگشت ۲/۳۳ سال. در این راستا اقدام به محاسبه دبی غالب در رودخانه نرماب شده است. این رودخانه واقع در شهرستان مینودشت و یکی از سرشاخه های رودخانه گرگانرود در استان گلستان می باشد. برای انجام محاسبات لازم از آمار ایستگاه هیدرومتری پس پشته استفاده شده است. داده های شدت جریان رودخانه نرماب از توزیع پیرسون تیپ ۳ تبعیت نموده و با توجه به مقادیر محاسبه شده برای دبی موثر، دبی لب ریز و دبی رودخانه در دوره بازگشت ۲/۳۳، مشخص شد که جریان غالب و کنترل کننده ابعاد و رژیم رودخانه دبی لب ریز می باشد.