سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر متکان – دانشیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
رضا فلاحی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS- ارائه دهنده مقاله
علیرضا شکیبا – دنشیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
بابک میرباقری – مربی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

با توجه به تغییرات شدید مکانی و زمانی بارندگی، آگاهی از توزیع مکانی و همچنین عدم قطعیت آن در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، خشکسالی و پیش بینی سیل و رواناب از اهمیت بالایی برخوردار است. الگوریتم شبیه سازی زمین آماری SGS با تولید نمونه های شبیه سازی مختلف با احتمال رخداد برابر عدم قطعیت محلی بارندگی را محاسبه می نماید. در مقاله حاضر عدم قطعیت محلی میانگین ماهانه بارندگی سالانه با استفاده از الگوریتم SGS برای منطقه آذربایجان (شامل: آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل) محاسبه شده است. بررسی نتایج حاکی از آن است که الگوریتم شبیه سازی SGS با تولید سناریوهای مختلف از جمله تولید سناریوهای محتمل حداکثر و حداقل در یک مکان توانایی محاسبه دامنه تغییرپذیری و همچنین محاسبه عدم قطعیت پدیده های مکانی از جمله بارش را دارد.