سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی اصغرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
جمال ارغوانی هادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گلپایگان
رضا نقدابادی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک و پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه ص

چکیده:

در این مقاله، اثر تخلخل موجود در ریزساختار مواد متخلخل بر رفتارالاستیک این مواد با استفاده از روش اجزامحدود چندمقیاسی بررسی می گردد. بدین منظور، این تخلخل به صورت حفره ای در المان حجمی نماینده در نظر گرفته می شود و سپسمساله در مقیاس ریز، با استفاده از روش اجزا محدود حل شده و درنهایت تنش و سختی مقیاس درشت، از میانگین گیری کمیات متناظرشان در مقیاس ریز استخراج می شود. نتایج بدست آمده با نتایج موجود تجربی و همچنین نتایج مدل تحلیلی موری-تاناکا مورد مقایسه قرار گرفته و سازگاری و تطابق آنها مورد تایید قرار می گیرد.