سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی علی نیا کلایی – دانشجویکارشناس ارشد
افشین کازرونی – استادیار دانشگاه شهید رجایی
عبدالحمید گرجی – دانشجوی دکتری

چکیده:

درفرایند شکلدهی کشش عمیق تلاش برای دستیابی به نسبت کشش LDR بالاتر همیشه مدنظر بودها ست و هرچه این نسبت بزرگتر باشد ارتفاع فنجان نیز بلندتر خواهد بود دراین مقاله جهت محاسبه متغیرخروجی LDR که بستگی به متغیرهای ورودی شعاع سنبه شعاع انحنای قالب شعاع ماتریس شرایط اصطکاکی ضخامت ورق تنش تسلیم ورق ناهمسانگردی عمودی دارد از شبکه عصبی مصنوعی درنرم افزار MATLAB استفاده شده است.