سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد وحدانی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

عمده بررسی هایی که تا به حال درمورد یک خط شکافدار SLOT line انجام گردیده است برای خطوطی با شیار باریک narrow slot و ثابت دی الکتریک بزرگ Er بوده است تلاشهایی که جهت محاسبه ثابت انتشار خطوطی با شیارهای عریض انجام شده با مقادیر اندازه گیری تطابق خوبی ندارد هدف این مقاله بررسی یک slot line با شیار عریضو Er کوچک می باشد برای حل مساله مندمومنت انتخاب شده و بررسی آن در حوزه طیف می باشد spectral domain دراین مقاله توابع پایه ویژه ای در نظر گرفته شده که دقت بدست آمده را بسیار بالا می برد ضمن حل معادله انتگرالی بدست آمده با یک روش عددی numerical بوسیله نرم افزار matlab حل می نماییم دراین مسیر از یک روش تکرار خاص استفاده م یکنیم که همگرایی بسیار خوبی دارد.