سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول نورالسنا – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
کامیار صبری لقائی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
مصطفی کریمی قرطمانی – دانشجوی کارشناس ارشدمهندسی صنایع

چکیده:

مساله مورد بررسیدراین تحقیق بدست آوردن توزیع احتمال زمان انتظار مشتریان درصف یک سیستم منحط شونده با ظرفیت محدود می باشد که دردوره ای مشخص خدمات وارانتی ارایه میدهد مشتریان براساس توزیع احتمال PHASE-type و درفازهای خرابی متفاوتی برای دریافت خدمات وارانتی وارد سیستم میشوند و ممکن است درصف سرویس قرار بگیرند محصولاتی که فاز خرابی آنها کمتر از یک حد آستانه باشد تعمیر و سایر محصولات تعویض می شوند زمان انجام عملیات تعمیر تعویض از توزیع های مستقل نمایی پیروی می کنند کهنرخ آنها به فاز خرابی محصول و سرور بستگیدارد سرور ارایه دهنده خدمات وارانتی درطول زمان براثر فرسایش طبیعی و شوکهای تصادفی منحط می شوند و درفازهای تعمیراتی متفاوتی قرارمی گیرد فازها براساس درجه خرابی سرور مرتب می شوند شوکها براساس توزیع پواسون به سیستم وارد میشوند و فاز خرابی سرور را بصورت احتمالی به اندازه یک یا چندین واحد افزایش میدهند.