سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش دهستانی کلاگر – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولایی –

چکیده:

جهت تبیین و بررسی عملکرد کوره های قوس الکتریکی اعم ازDC و AC اطلاع از میزان توان الکتریکی منتقل شده از طرف قوس به حمام مذاب حائز اهمیت فراوانی می باشد. در این مقاله، در ابتدا با استفاده از پارامترهایفیزیکی و الکتریکی قوس اعم از طول قوس، شعاع قوس و جریان قوس، رابطهای برای چگالی جریان قوس در کورههای قوس الکتریکیDC ارائه شده و در ادامه با استفاده از قوانین موجود در الکترومغناطیس، توان الکتریکی قوس محاسبه خواهد شد. مقایسه نتایج حاصل از روش ارائه شده در این مقاله با نتایج موجود در مقالات در خصوص توان قوسهایDC جریان بالا، نشانگر وجود همخوانی مطلوب بین آنها و در نتیجه مؤید صحت روش ارائه شده میباشد.