سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه دانشی – دانشجوی رشته مهندسی صنایع غذایی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آ
سیدیعقوب زراعت کیش – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش براورد ارزش تفریحی منطقه آبشارمارگون به روش ارزشگذاری مشروط بوده و نیز عوامل تأثیرگذار برتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان نیز تعیین می شوند. در این مطالعه از روش های لوجیت و پروبیت استفاده می شود که معمولا این روشها برای انتخاب کیفی مورد استفاده قرار می گیرند . بدلیل فراوانی استفاده و رایج بودن روش لوجیت در این پژوهش از این روش استفاده می شود . نتایج نشان می دهد که مردم راضی به پرداخت مبلغی برای استفاده از مکان تفریحی آبشار مارگون می باشند بطوریکه ۴۵ درصد بازدیدکنندگان تمایل دارند که مبلغی را بر ای بازدید از مکان تفریحی آبشار مارگون پرداخت نماید. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که متوسط تمایل به پرداخت افراد برای استفاده از آبشار مارگون معادل ۶۵۰۰ ریال می باشد