سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید اسکندری – دانشکده مهندسی برق،دانشگاه صنعتی شریف
مهدی وکیلیان –

چکیده:

در این مقاله روشی تحلیلی برای محاسبه تلفات مخزن ترانسفورماتور قبل وبعد از نصب پوششها ی مغناطیسی کاهش دهنده تلفات ارایه می شود. با فرض معلوم بودن شدت میدان مغناطیسی در سطح خارجی بیرونی ترین سیم پیچ ترانسفورماتور (به عنوان شرایط مرز ی )، شدت میدان مغناطیسی در دیواره مخزن به صورت دو بعدی محاسبه می شود و سپس یک رابطه تحلیلی برای محاسبه تلفات مخزن ارایه می شو د . با داشتن مقدار تلفات و اندازه شدت میدان مغناطیسی می توان ضخامت مناسب برای پوشش مخزن را بدست آورد