مقاله محاسبه تغییرات بازشدگی دهانه درزه های سنگی در اثر انحلال به روش تجربی و نظری (مطالعه موردی، ژیپسیت های مخزن سد چم شیر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۲۵۱ تا ۱۲۶۸ منتشر شده است.
نام: محاسبه تغییرات بازشدگی دهانه درزه های سنگی در اثر انحلال به روش تجربی و نظری (مطالعه موردی، ژیپسیت های مخزن سد چم شیر)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژیپسیت
مقاله بازشدگی درزه ها
مقاله روش نظری
مقاله روش تجربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی کاوه مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نواحی کارستیک، مطالعات تفصیلی پدیده هایی از قبیل فرار آب از محل سازه های هیدرولیکی و فرونشست زمین در مناطق مسکونی و معدنی، اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش، ثابت سرعت انحلال نمونه های ژیپسیت سازند گچساران، اخذ شده از محل مخزن سد چم شیر، برابر ۱۰×۰٫۲۴ سانتی متر بر ثانیه اندازه گیری شده است. سپس میزان تغییرات باز شدگی دهانه درزه نمونه ها، با استفاده از روش های نظری و تجربی (استفاده از مقادیر تغییرات آب گذری درزه ها و اندازه گیری مستقیم) محاسبه گردیده است. نتایج پژوهش ها نشان داد که میزان بازشدگی پیش بینی شده برای درزه ها به روش نظری با مقدار اندازه گیری شده با استفاده از مقادیر تغییرات آب گذری درزه ها تطابق کم تری دارد، در حالی که با مقدار اندازه گیری شده به روش مستقیم (اندازه گیری با استفاده از کولیس) انطباق بیش تری دارد. هم چنین بر اساس پژوهش انجام شده چنان چه ژیپسیت های واقع در مخزن پس از آب گیری سد در مجاورت جریان آب قرار گیرند، مقدار بازشدگی درزه ای با دهانه اولیه ۰٫۵ سانتی متر پس از حدود ۲۷۸ روز به ۱۰ سانتی متر افزایش می یابد. این افزایش دهانه درزه در مقایسه با عمر مفید سد توجه ویژه به موضوع آب بندی مخزن سد را الزامی می کند