سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمداله صالحی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
روح اله میرزایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران

چکیده:

دراین مقاله میزان تراکم پذیری و چگالی ابر الکترونی در بلور نیم رسانای تلوراید روی ZnTe در فاز وورتسایت مورد بررسی قرار میگیرد محاسبات با استفاده از امواج تخت به همراه شبه پتانسیل در چارچوب نظریه ی تابعی چگالی باتقریب مختلف شیب تعمیم یافته GGA و چگالی موضعی LDA و با نرم افزار Espresso انجام گرفته است نتایج بدست آمده نشان میدهد که تراکم پذیری حجمی سازگاری مناسبی با مقادیر تجربی و نظری دارند همچنین این بررسی یک خصوصیات کووالانسی را برای این ترکیب نشان داده و مشخص می کند که اعمال قطبش اسپینی تاثیری در محاسبات ندارد.