سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رحمت اله قاجار – دانشیار
حامد سعیدی کوکرچینی – دانشجوی دکتری
جواد علیزاده کاکلر – دانشجوی دکتری

چکیده:

دردهه اخیر کاهش میزان سایش افزایش بار محوری چرخها و سرعت سیر قطارها آسیب اصلی چرخهای فولادی را از سایش به خستگی تماس غلتشی RCF تغییر داده است RCF باعث ایجاد ترکهای سطحی و زیرسطحی می شود ترکهای سطحی در تقابل با سایش عمدتا از بین می رود اما ترکهای زیرسطحی رشد کرده و منتج به شکستهای عمیق تر و سانحه خیرتر می شوند یکی از راه های تشخیص دارا بودن یا نبودن شرایط سیر ایمن واگن پس از شناسایی ترک درچرخ آن محاسبه ضرایب شدت تنش ترک شناسایی شده و مقایسه ان با مقادیر حدی مربوطه است دراین مطالعه تاریخچه ضرایب شدت تنش یک ترک زیرسطحی چرخ فولادی درسامانه ریلی ایران با استفاده از اجزا محدود پس از مدلسازی سه بعدی و تحت شرایط RCF محاسبه شده است.