سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هودسا مجیدیان – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک
تورج عبادزاده –
اسماعیل صلاحی –

چکیده:

دراین پژوهش نانوکاربید سیلیسیم بهمقدار ۱۰ درصدحجمی به دوغاب آلومینا زیرکن افزوده شد دوغاب آلومینا زیرکن با نسبت وزنی ۸۵ به ۱۵ و با استفاده از افزودنی دولاپیکس در PH اولیه تهیه شد تاثیر نانوکاربید سیلیسیم برویژگیهای پایداری دوغاب آلومینا زیرکن با استفاده از روابط تئوری محاسبه وبررسی شد نتایج نشان داد که حضور نانوکاربید سیلیسیم موجب افزایش پتانسیل زتا پتانسیل سطح بار سطحی ذرات و سد انرژی برهمکنش می شود همچنین استفاده از نانوکاربید سیلیسیم نسبت پایداری دوغاب ها را افزایش داد و موجب دیسپرژن بیشتر آنها شد.