سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی علیپور – گروه برق- دانشگاه فنی و حرفه ای- مربی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران داراب
مصطفی عباسی – گروه برق- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا توکلی قینانی – گروه برق- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

بهره برداری از سیستمهای قدرت از لحاظ اقتصادی و صنعتی از دیر باز مطرح بوده است. از آنجا که هزینه تولید توان اکتیو نسبت به توان راکتیو خیلی بیشتر است. پس باید تولید این توان را بهینه کرد با به عبارتی دیگر باید بهره برداری از نیروگاه را اقتصادی نمود. این کار در نیروگاه های حرارتی با توجه به تابع هزینه سوخت نیوگاه و قیود حاکم بر سیستم قدرت انجام می شود. دو روش جهت تعیین مقدار تولید توان اکتیو هر نیروگاه ارائه شده است: ۱-روشهای کلاسیک مانند لاگرانژ، برنامه ریزی پویا و …۲-شبکه عصبی الگوریتم ژنتیک و … که در این مقاله از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. همچنین عمل بهینه سازی تولید توان اکتیو هر نیروگاه حرارتی، جهت کم کردن هزینه تولید، کاهش تلفات انتقال و بهبود پروفایل ولتاژ انجام شده است. نتایج شبیه سازی بر روی دو شبکه با سه و ۶ واحد حرارتی این واقعیت را نشان می دهد.