سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی تهامی پور – دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران
مهدی عطایی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل
سمانه عابدی – دانشجوی دکتری اقتصاد منابع، دانشگاه تهران

چکیده:

بر اساس اسناد بالادستی از جمله قانون هدفمند سازی یارانه ها، تعیین قیمت آب کشاورزی بر مبنای دریافت هزینه یا بهایتمام شده آن از مصرف کنندگان مورد تاکید واقع شده است. اما روش محاسبه هزینه تمام شده و مفروضات آن بویژه در موردمصارف کشاورزی، محل اختلاف بین برنامه ریزان و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو می باشد. بنابراین هدفمطالعه حاضر محاسبه و تفکیک هزینه تمام شده آب با استفاده از رویکرد اقتصاد مهندسی برای طرحهای آب کشاورزی دراستان فارس و تطبیق آن با اهداف قیمت گذاری آب کشاورزی در قانون هدفمند سازی یارانه ها می باشد. نتایج نشان داد کهمتوسط وزنی هزینه تمام شده یک متر مکعب آب سطحی و زیرزمینی برای مصارف کشاورزی در استان فارس به ترتیب ۸۶۰و ۵۴۴ ریال به ازای هر متر مکعب می باشد که تفاوت زیادی با تعرفه فعلی آب در محصولات زراعی استان فارس ( ۱۴۷ ریالبه ازای هر مترمکعب) دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود نظام تعرفه آب کشاورزی بر مبنای بهای تمام شده آن، متناسب بااهداف سیاستی مختلف، بصورت پلکانی و تبعیضی در طول زمان صورت پذیرد.