سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی مرزبان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
ابولفضل احمدی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت اراک
علیرضا فضلعلی – دانشیار دانشکده شیمی، دانشگاه اراک

چکیده:

محاسبه بازده پره در مهندسی مبدل های حرارتی به خاطر ارزیابی عملکرد سطح پره دار یا تعیین ضریب انتقال گرمای هوا از داده های تجربی، بیشترین اهمیت را دارد. مبدل های حرارتی بازده بالا از هندسه پره تشدید یافته (کرکره ای یا پره های شکافی یا برشی) استفاده می کنند که از طریق فرمول بندی های معمول و متدهای بسیار دقیق تر پره دورانی معادل و متد قطاعی متعارف یک بعدی،کارایی و بازه این هندسه پره را می-شود، بیش از اندازه معمول تخمین زد. به خاطر آنکه شکاف (یا کرکره ها) مسیر هدایت و رسانش را در سراسر پره تغییر می دهند. فرض بر این که الگوی جریان حرارت شعاعی دیگر اعتبار ندارد و بازده پره واقعی را فقط می شود از طریق حل کردن عددی معادله رسانش گرمایی چند بعدی ، تعیین کرد .®mrehTmiS یک نرم افزاری است که توسط «مرکز مطالعه انرژی» ارائه شده است که برای این منظور به کار می رود (دو بعدی) و نتایج با فرمول بندی با بازده پره معمولی ، مقایسه می شوند.