سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی خسرو شیری – کارشناس ارشد هوافضا, سازمان صنایع دریایی
بهروز نادری – کارشناس ارشد متالورژی, سازمان صنایع دریایی
جواد انفرادی – دکتری مکانیک، سازمان صنایع دریایی

چکیده:

در این پژوهش به منظور خنک کردن یک محفظه استوانه ای آلومینیومی با جداره های مختلف در شهر بندرعباس, میزان بار برودتی مورد نیاز محاسبه شده است. نخست با داشتن شرایط جغرافیایی شهر بندرعباس میزان تشعشع خورشید به کمک نرم افزار کریر carrier محاسبه شده است. معادلات تعادل گرمایی در چهار حالت و برای چهار نوع جداره، آلومینیوم مسطح بدون پوشش، آلومینیوم با پوشش آندایز، آلومینیوم بدون پوشش با عایق حرارتی، آلومینیوم با پوشش آندایز با عایق حرارتی بدست آمده است. این معادلات به کمک نرم افزار میپل maple حل شده است و میزان بار برودتی مورد نیاز محاسبه شده و نتایج در هر حالت با هم مقایسه شده است.