سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود مهردادشکریه – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدعلی الوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشگاه علم و صنع

چکیده:

مسئله حرارت بالا و به شکل اختصاصی آن آتش درسازه های کامپوزیتی مانند موشک ها هواپیماها و عرشه کشتی ها نقشی حیاتیدارند جهت محاسبه زمان تخریب برای صفحات کامپوزیتی که درمعرض آتش قرارگرفته اند داشتن توزیع دما برحسب زمان و مکان امری ضروریست این تحقیق با استفاده از اصول پایه ای ترمودینامیک و فرمولبندی روابط ریاضی حاکم برسوختن کامپوزیت پایه پلیمر به توسعه روابط حاکم برتوزیع دما از یک بعدی به سه بعدی برای کامپوزیت ها با الیاف بافته شده پرداخته شده است در ادامه با داشتن توزیع دما بار بحرانی کمانش برای صفحه کامپوزیتی محاسبه شده است درمورد توزیع حرارت مشاهده شد که خطوط هم دما در ابتدا به شکل دایره و درنهایت شک لمرز قطعه را به خود خواهد گرفت همچنین انتقال حرارت در راستای الیاف و درصفحه کامپوزیت سریع تر از راستای عمود بر آن انجام میگیرد و با شروع تجزیه رزین این سرعت انتقال حرارت کاهش مییابد. ملاحظه شد که باربحرانی کمانش بعد از رسیدن دمای سطح به دمای شیشه رزین پلیمری با سرعت بیشتری کاهش یافت.