سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی زیودار – دانشیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

برج های با آکنه ساختار یافته به طور وسیع در صنایع شیمیای استافده می شوند. یکی از شاخص های مهم در طراحی برجهای اکنده حاوی آکنه های ساختار یافته، افت فشار جریان گاز در طول برج می باشد. نوع آکنه و مشخصات هندسی آن مثل ابعاد، زاویه کانال و تخلخل بستر، از پارامترهای موثر بر افت فشار می باشند. در این مقاله، افت فشار تک فازی در آکنه Gempak 2A به کمک آنالیز CFD محاسبه و با داده های آزمایشگاهی و مدل SRP مقایسه شده است. خطای نسبی متوسط بدست آمده از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی برابر ۱۵/۶% است.